© Copyright

Zoeken

We putten de belangrijkste energiebron uit. Hoe duurzaam is dat?

Bijgewerkt: 23 okt 2019

We putten de menselijke energie uit, terwijl we duurzame energie allemaal zo belangrijk vinden, Je 200% inzetten voor zinloze zaken hou je niet lang vol. Meewerken aan zinvolle zaken zet de mensen in vuur en vlam. De hoogste prioriteit voor leiders om menselijk te doen en het vuur in mensen naar boven te halen.Als leider wil je het liefste mensen die meedenken, meedoen en meegaan. Die meewerken in plaats van medewerken. Die zich het vuur uit de sloffen rennen en zich met volle energie hart maken voor de zaak. De cijfers laten echter zien dat de medewerkers niet hard meewerken. Bij 88% van de medewerkers is de energie vrij vertaald opgebrand of staat het vuur op een waakvlammetje (EnergyFinder). Dat zijn 7,6 miljoen medewerkers van de 8,7 miljoen werkende mensen (CBS). Wat een productiviteit-, talent-, kapitaal- en energieverspilling.


Als we duurzame energie zo belangrijk vinden dan wordt het prioriteit te geven aan de menselijke energie die in rook opgaat.

Mensen weten niet meer waar ze de energie vandaan moeten halen om energie te steken in zinloze zaken. Je 200% in zetten voor iets dat je hart niet raakt, gaat niet heel lang goed. Het zakelijke systeem staat behoorlijk onder druk. De stoom komt uit de mensen. Negatieve energie die de menselijke energiebron uitput en het menselijke kapitaal uitholt. De druk is te hoog. Er moet steeds meer met minder voor elkaar worden gebokst. De systematische en financiële krachten zijn zo sterk, dat het menselijke het onderspit delft, met alle onmenselijke gevolgen van dien. Bakken met energie lekken weg, alsof het niets kost en niets waard is. Mensen zijn uitgeput, voelen zich onmachtig en schreeuwen om aandacht voor de menselijke zaak.

Hard werken voor iets waar je niet om geeft noemen we stress, hard werken voor iets waar je van houdt noemen we passie (Simon Sinek).

Mensen vragen zich massaal af waar ze het voor doen. We waarderen geld meer dan mensen en vinden systemen, processen, technische ontwikkeling en financiële belangen vele malen belangrijker dan menselijke belangen, menselijke waarden en menselijke ontwikkeling. Het ondermijnt het menselijke vertrouwen. Natuurlijk is financiële winst belangrijk voor de continuïteit van de zaak evenals technologische vooruitgang, maar het zijn middelen en vormen zeker niet de duurzame brandstof die de energie in mensen naar boven haalt.


It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity. - Albert Einstein

Gelukkig zien we meer en meer in dat bedrijven, organisaties en merken onderdeel vormen van een menselijke samenleving en geen wereld op zich vormen waar het alleen om de kille zaken draait. Ze zijn er om menselijke belangen te dienen, om bij te dragen aan het menselijke welzijn en de samenleving.


De helft van de medewerkers is op zoek naar een andere baan en de concurrentie voor skilled en talented mensen neemt toe. In America vindt 47% het tijd om op zoek te gaan naar een andere baan en 51% zoekt actief (Gallup). Dat zal in Nederland niet anders zijn als je kijkt naar de lagere engagement. Dat betekent dat minimaal 2 miljoen mensen in Nederland actief op zoek zijn naar een andere baan. Dat is niet omdat ze het erg naar hun zin hebben of het werk erg zinvol vinden. Mensen hebben een steeds beter beeld wat werk voor hen inhoudt en wat niet. Ze benaderen bedrijven met een hoog verwachtingspatroon. Een betere werkbalans en flexibiliteit zijn bepalende factoren om bij een bedrijf te blijven en te komen werken.


Onderliggend aan dat alles: ze willen bovenal purposeful en meaningful werk doen. Ze staan open voor bedrijven met een missie -een purpose- die aansluit bij hun eigen persoonlijke waarden en deze versterken. Het is één van de belangrijkste factoren die van grote invloed is op de mate van bevlogenheid (Effectory). Zinvol werk, werk dat ertoe doet. Een missie die je menselijk raakt, waar je energie in wilt steken en je hart voor wilt maken. Waar je aan wilt meewerken.


We gaan van hard naar hart. Business wordt human business en hardcore business heartcore business. Werken voor een bedrijf met een menselijke missie waar je hart sneller van gaat kloppen en waar de zaken kloppen. Het werkt mee aan de mate van engagement. Dat is het nieuwe werken: in de core business meewerken aan iets dat je menselijk aan het hart gaat, dat van belang is voor mensen, de samenleving en de wereld. Goed doen dan doe je het goed. Daarmee bind en trek je niet alleen meewerkers aan maar ook consumensen. 75% verwacht van merken dat ze een grotere bijdrage leveren aan het menselijke welzijn en quality of life en deze betekenisvolle merken presteren ook nog eens flink beter (Havas).


What helps people helps business - Leo Burnett

Een paradigma verschuiving van zakelijk naar menselijk belang De signalen zijn duidelijk: employee-centric, customer-centric, the purpose economy, de betekeniseconomie, social responsibility, social enterprises, de donut-economie. Het verlangen is groot dat bedrijven in de core van de business, in het hart, een positieve impact maken. We zien in toenemende mate in dat het voorop stellen van zakelijke belangen niet zaligmakend is en menselijk meer kapot maakt dan ons lief is. Het vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen en ook het energieniveau van medewerkers. Het roer moet om en gaat om.


Vind snel menselijke aansluiting om kortsluiting te voorkomen. Een leidende purpose is van grote invloed op de betrokkenheid, het energieniveau, het welzijn en bepalend voor de mensen die fully engaged zijn. De productiviteit van engaged meewerkers stijgt met 21%, de kans dat ze weggaan daalt met 65%, het absentieniveau daalt met 37% en de winst stijgt met 22% (Effectory).


De kans dat millennials bij je blijven is 5.3x zo groot als zij een sterke connectie hebben met de purpose van de zaak (PWC). Het is dan ook de hoogste tijd om je energie als leider in te zetten voor de menselijke zaak, met een menselijk hart te kijken naar de core business, het hart in jouw bedrijf.


Werkgevers worden zingevers. Om mensen te bewegen moet je zelf bewogen zijn.

Het begrip werkgevers zoals we dat nu kennen kunnen we gerust ter discussie stellen. Het gaat niet meer alleen om werk geven, het gaat om het geven van betekenis aan de mensen die meewerken en aan de consumensen voor wie je werkt. Een zingevende rol en zinvolle producten en diensten die van menselijke waarde zijn.


Social enterprises zijn booming en staan massaal in de belangstelling. Mensen worden daar enthousiast van. Waarom? Omdat deze bedrijven in de kern, in de core, in het hart, van sociale betekenis zijn. Ze hebben een purpose in human life en willen iets ten goede veranderen. Ze hebben het goed voor met mensen. Dat spreekt aan, dat voelt goed, dat schept vertrouwen. Daar wil je aan meewerken, je energie en je hart aan geven. Ook deze bedrijven streven naar winst en rendement, maar dan vooral menselijke winst. De financiële winst wordt ingezet om de menselijke impact te vergroten. Het is een middel om een hoger doel te bereiken, something bigger than yourself.


Betekent dit dat andere bedrijven, organisaties en merken niet social en niet menselijk zijn? Hebben ze het dan niet goed voor met medewerkers en consumenten? Er ontstaat een tweedeling in de zakelijke wereld. Aan de ene kant de bedrijven die opereren vanuit een financieel hart in de zaak en aan de andere kant een toenemend aantal met een menselijk en betekenisvol hart in de zaak. Aan welke kant wil jij staan?


Waar het hart van vol is loopt de energie van over. Het menselijke belang verdient een plek in het hart. Wat gaat ons aan het hart, wat doet pijn in het hart? Alleen al van deze vraag gaat het hart sneller kloppen. Als we het hart samen met de meewerkers vullen en leidend maken in ons zakelijke doen, dan zet het mensen in vuur en vlam en brengen we zaken waardevol in beweging.


Heartcore business geeft antwoord op de vraag: wat drijft de core business in het hart aan. Het speciaal ontwikkelde model gaat uit van vier vragen, die als het ware de vier holtes in het hart vullen. Het geeft betekenis en richting aan alles waar de mensen aan meewerken en vanuit het hart ondernemen. Het hart wordt gevuld door de mensen zelf, ze leggen er hun eigen hart in en dragen het vervolgens met hart en ziel naar buiten.


Om de energie weer te krijgen in de mensen moet je duiken in de harten van de mensen. Daar ligt de purpose verscholen, het hogere betekenisvolle doel, de duurzame brandstof voor de menselijke energie. Het is urgent dat snel naar boven te halen, zodat het gaat werken als de hartspier in de zaak om menselijke en betekenisvolle doelen te bereiken. Het is de taak van leiders om de zuurstof, voeding en energie te geven vanuit het hart, zodat de mensen en de zaken in beweging komen.


Purpose is niet een zaak van alleen de leiders. Het is van alle mensen in de zaak. Laat ze het hart in de zaak meevinden en mee ontwikkelen. Dat geeft hen de mogelijkheid hun persoonlijke waarden te connecten. Dat is bepalend voor een hogere betrokkenheid en energieniveau. Dan worden medewerkers de meewerkers die je zo graag om je heen hebt, die hun talenten, tijd en energie geven en er hart voor gaan.


My job as a leader is to make sure that everybody in the company has great opportunities and that they feel they're having meaningful impact to the good of the society - Larry Page Google

Recht uit het hart van

MoniQue NijenhofBronnen:

State of the American Workforce 2017- Gallup

Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2016 - Effectory

De vier superkrachten van bevlogen medewerkers - Effectory

Putting Purpose to Work 2016- PWC

De Energie van werkend Nederland 2018- Energyfinder

Meaningful brands 2017 - Havas

Werkzame beroepsbevolking 2018 - CBS

Foto: Rawpixel - Pixabay


#leadership #business #marketing #communicatie #hr #merk #purpose #hartindezaak #heartcore #duurzaam #energie #menselijk #CEO #leiderschap #SIDEQICK #betekenisvol