© Copyright

Zoeken

Zakelijk bekeken is het best koel

Bijgewerkt: 23 okt 2019

Tijd om zakelijk eens kritisch te bekijken. Zakelijk lijkt dan wel cool, maar menselijk bekeken is het koel. Gaan zakelijk en menselijk wel samen?

De zakelijke bril

We overwaarderen een zakelijke houding en stimuleren situaties vooral zakelijk te bekijken. Daarmee bedoelen we: 'kijk of we aan de situatie geld kunnen verdienen'. Het menselijke belang staat dan niet meer centraal, maar het zakelijke belang, lees financiële belang, krijgt de overhand.. Zijn we doorgeslagen in verzakelijking? Het vertrouwen daalt naarmate de verzakelijking toeneemt. Het zakelijke systeem dwingt ons om alles en iedereen door de zakelijke bril te bekijken. Niet alleen bedrijven, zelfs de betekenisvolle zorg wordt gedwongen in zakelijkheid.

Het schiet z'n doel voorbij. Het schaadt het menselijke vertrouwen. Geld verdienen is prima, zolang de menselijk zaak voorop blijft staan. Maar niet als de indruk bestaat dat het declareren op zoveel mogelijk codes de drijfveer vormt.

Zakelijk is niet menselijk

Zakelijk betekent: niet persoonlijk, met weinig emotie, commercieel, beredeneerd, handel, feitelijk, glashard, materieel, doelmatig, pittig, Met menselijk bedoelen we: welwillend, liefderijk, menslievend, niet barbaars, natuurlijk, sociaal, vriendelijk, wezenlijk, zachtzinnig. Het lijken twee tegenstrijdige werelden. Waar zakelijk hard is, is menselijk zacht. Zakelijke mensen noemen dat 'soft' en dat past niet in de zakelijke wereld. We willen immers niet als 'soft' te boek staan. Dat is niet 'cool'. Dus dwingen we elkaar een 'beetje' onmenselijk te worden en te doen. Zodra we de zaak binnenstappen en ons zakelijke jasje aan doen gelden opeens andere principes en codes. We meten onszelf een zakelijke houding aan en gebruiken zakelijke taal. Dan staat niet de mens voorop, maar de zaak. Dan neemt het zakelijke het over van het menselijke. Terwijl medewerkers èn klanten smachten naar een mensgerichte benadering en behandeling.


Zakelijk van betekenis zijn

Slaat betekenis de brug tussen twee werelden, die ogenschijnlijk niet samengaan? Wat verstaan we eigenlijk onder betekenis: van belang, van waarde, een zaak van (enige) betekenis, waar iets voor staat, begrip, gewicht, invloed, kracht, macht, nut, relevantie, significatie. Als we de focus in de zakelijke wereld verschuiven van zaken naar 'van betekenis zijn', dan worden we zakelijk gezien menselijker en waardevoller. Het gaat om de betekenis van wat je doet. Het hogere doel. Wat je met de zaken wilt veranderen, verbeteren of veraangenamen in het leven van mensen. Waar het ècht om gaat en er ècht toe doet: de mensen gelukkig maken en daarmee de wereld een beetje mooier.


Trots op de 'zaak'

Onderzoek naar de aspecten die het werkplezier verhogen wijst uit dat betekenisvolle zaken motiveren. Als mens kan je daar trots op zijn en je mee identificeren. Het is van een hogere zingeving: Iets kunnen betekenen voor anderen. Daar gaan de harten van mensen van kloppen. Het verhoogt de passie voor de zaak en daarmee de resultaten en het succes. Hetzelfde zien we bij consumenten. Betekenisvolle merken doen het in alle opzichten beter. En denk nou niet gelijk in termen van omzet en winst. Dat zijn resultaten. Maar dan wel resultaten vàn.


Betekenis is het nieuwe zakelijk

Puur zakelijk is afstandelijk en hard, gericht op de zaken in het zakelijke belang. Van betekenis zijn is gericht op de relevantie voor mensen en het menselijke belang. De hoogste tijd dat zakelijk leiders, de zaak en de zakelijke wereld veranderen in een betekenisvolle wereld. Waarin de mens is ingesloten in het hart in de zaak, in plaats van het zakelijke systeem. Dat maakt de zaak betekenisvol, waardevol én succesvol, omdat de zaak de menselijke zaak vooruit helpt. Dat herkennen en waarderen mensen. Of zoals je zakelijk zegt: de medewerkers, klanten en consumenten. Dat schept vertrouwen, trekt aan en bindt.


Dat vinden we menselijk bekeken niet koel, maar cool.


Recht uit het hart van

MoniQue Nijenhof


#menselijk #zakelijk #CWO #leiderschap #purpose #betekenisvol #zakelijk #cool #betekenis #MoniQueNijenhof #SIDEQICK #consultancy #vertrouwen